Navsari Agricultural University
રાની ખેત
મરેકસ
ફાઉલ પોક્ષ ( શિતળા )
સાલ્મોકનેલોસીસ
પુલોરમ ( બેસીલરી વ્હા ઈટ ડાયેરિયા-સફેદ ઝાડા )
ફાઉલ કોલેરા
� 2013 Agricultural Educatorium, Navsari Agricultural University, Navsari. All Rights Reserved Managed by: IT Cell, Navsari Agricultural University, Navsari.